A természetgyógyászat jogi szabályozása Magyarországon

A természetgyógyászat jogi szabályozása:
Ahhoz, hogy valaki Magyarországon természetgyógyász lehessen, természetgyógyászati szakmai végzettséggel kell rendelkeznie. A nem orvos természetgyógyászok tevékenységét alapvetően a "11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről" határozza meg. A rendelet a következő szakmák megszerzését teszi lehetővé.

Csak szakképesítés megszerzése után végezhető természetgyógyászati tevékenységek:
- Akupresszúra,
- Alternatív mozgás- és masszázsterápiák,
- Életmód-tanácsadás és terápia,
- Reflexzóna terápia.

Vizsgával záruló továbbképzéssel megszerezhető képesítés után végezhető tevékenységek:
- Alternatív fizioterápiás módszerek,
- Bioenergiát alkalmazó módszerek,
- Fitoterápia,
- Fülakupunktúrás addiktológiai eljárások,
- Kineziológiai módszerek,
- Szemtréning eljárások.

Az egyes szakmák pontos tartalma és követelményeik:
Az általunk oktatott természetgyógyász szakmákra vonatkozóan, a jogszabályban meghatározott kompetenciák és követelmények az alábbi oldalakon találhatóak meg.

Az egészségügyi alapismeretek szakmai tartalma

A természetgyógyászati alapismeretek szakmai tartalma

Az akupresszőr képzés
szakmai tartalma

Az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzés szakmai tartalma

Az életmód-tanácsadó és terapeuta képzés szakmai tartalma

A reflexológus képzés
szakmai tartalma

Az alternatív fizioterapeuta képzés szakmai tartalma

A bioenergetikus képzés szakmai tartalma

A fitoterapeuta képzés
szakmai tartalma

A fülakupunktúrás addiktológus képzés szakmai tartalma

A kineziológus képzés
szakmai tartalma

A szemtréner képzés
szakmai tartalma

A nem orvos természetgyógyászok kompetenciahatárai:
A jogszabály meghatározza, hogy a nem orvos természetgyógyász diagnózist nem állíthat fel, az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, a beteget nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül, illetve az orvosi kezelés alatt álló személy esetén köteles konzultálni a kezelést végző orvossal.
Nem végezhet továbbá szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrás addiktológiát.

A kivonatokat a jogszabályok 2023. január 29-én hatályos állapota alapján készítettük.

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről


40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet
a természetgyógyászati tevékenységről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet
a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről 

2003. évi LXXXIV. törvény
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2006. évi XCVII. törvény
az egészségügyben működő szakmai kamarákról

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről


96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről


4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
az orvostechnikai eszközökről


1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Személyes ügyfélszolgálat: 
3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36304544979 (mindennap 8-19 óráig)

E-mail cím:
info@termeszetgyogyaszoktatas.hu

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.