Életmód-tanácsadó és terapeuta szakmai képzés

Az életmód-tanácsadó élménycentrikus módszeregyüttes alkalmazásával segít a klienseinek életmódjuk átalakításában – a civilizációs betegségek, testi-lelki ártalmak csökkentése vagy kiküszöbölése, egészségük megőrzése vagy helyreállítása érdekében.
Az életmódot átalakítani tudó valamennyi természetgyógyászati ágban (távolkeleti mozgásoktatás, egészséges táplálkozás, rendterápia, természetes masszázsoktatás, gyógynövényismeret, hidroterápia, helyes légzéstechnikák) jártassággal rendelkezik, ismeri a mentálhigiéne alapelveit és mindezeket együttesen alkalmazza a beteg vagy a kliens életmódjának átalakítása érdekében.
Az életmód-tanácsadó a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltése terén primer prevenciós feladatokat (művelődési központok, magánvállalkozások, utazási irodák) lát el, míg az egészségügyben specializálódik a betegellátás és -gondozás során hiányterületet képező egészségnevelési feladatok hatékony ellátására. A családorvos, kórházi orvos, gondozóintézeti szakorvos betegeket küld az életmód-tanácsadóhoz, hogy annak életmódi nevelésével a szokványos gyógyszeres terápiát kiegészítse.

Az életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) képzés három modulból áll. Az első modul az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzés, a második modul a fitoterapeuta képzés, a harmadik modul pedig az életmód-tanácsadási ismeretek modul. A vizsgára való jelentkezéshez meghatározott felsőfokú végzettség szükséges.*
Ezt a szakmát elsősorban azoknak ajánljuk, akik egészségnevelési feladatokat, életmód-tanácsadást és primér prevenciós tevékenységet kívánnak ellátni a természetgyógyászat hagyományos módszereinek alkalmazása mellett. 

Az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta modul 40 óra elméleti és 2 nap (16 óra) gyakorlati foglalkozást tartalmaz. A fitoterapeuta modul 40 óra elméleti és 2 nap (16 óra) gyakorlati foglalkozást tartalmaz. Az életmód-tanácsadási ismeretek modul 40 óra elméleti és 3 nap (24 óra) gyakorlati foglalkozást tartalmaz.

A 120 órás elméleti képzés online konzultációk formájában kerül megtartásra Zoom alkalmazás használatával, hétfői, szerdai és pénteki napokon 16 órától 20 óráig a képzési naptár szerint. A 7 napos (56 órás) gyakorlati kontaktórás foglalkozásának helyszíne: 3388 Poroszló, Rákóczi út 25. A személyes képzés minden nap 9 órától 17 óráig tart a képzési naptár szerint. 

A képzés ideje a modulok választott idejétől függően legalább 4 hónap a képzési naptár szerint. A képzés összesen 176 óra foglalkozást tartalmaz.

A képzés díja modulonként történő jelentkezés esetén 304.700 forinttól indul. A modulok pontos árát a képzés időpontja mellett tüntetjük fel. Amennyiben a három modulra egyszerre jelentkezik és a képzési díjat egyben, előre megfizeti, ebből az árból 5% kedvezményt biztosítunk, így a képzés díja 289.465 forinttól indul. Részletfizetés esetén a jelentkezést követő három napon belül modulonként 10.000 forint előleget kell fizetni, majd a modul kezdő napját megelőző napig a fennmaradó képzési díj egyik fele, a tervezett befejező napot megelőző napig pedig a díj másik fele esedékes. Egyösszegű előre fizetés esetén a fizetési határidő három nap. A fizetés átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy banki befizetéssel történhet. A képzésre való jelentkezés a képzési díj vagy előleg megfizetésével válik érvényessé. A jelentkezés elküldésével a képzésen résztvevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket.

A budapesti személyes részvételű életmód-tanácsadó és terapeuta képzésünkről bővebb információ itt található.

A vizsgán bemutatható mozgásgyakorlatok: csikung, tajcsicsuan, do-in, waitankung és jóga.
A vizsgán bemutatható masszázsformák: thai masszázs, yumeiho, shiatsu és do-in.
Sokan a meglévő ismereteikre építenek, viszont amennyiben nálunk szeretne a vizsga gyakorlati bemutató részére felkészülni, kétféle ötnapos tematikus életmódtáborban biztosítunk erre lehetőséget:
- Shiatsu és do-in alapismeretek életmódtábor
- Thai masszázs és jóga alapismeretek életmódtábor
Az életmódtáborok díja 114.900 forinttól indul. A pontos árat a tábor időpontja mellett tüntetjük fel. Az 5 napos bentlakásos tematikus életmódtáborok helyszíne Poroszló és 40 óra személyes gyakorlati foglalkozást tartalmaznak, első nap 10-17 óráig, második-negyedik napon 8-17 óráig, utolsó nap pedig 8-14 óráig a képzési naptár szerint. Bővebb információ itt található.

Aki más képzőhelyen elvégezte korábban az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta vagy a fitoterapeuta képzést és ezt az info@termeszetgyogyaszoktatas.hu E-mail címre küldött dokumentummal igazolja, az adott modul árából 50% engedményt kap.

A képzés díja a tankönyvek árát és a vizsga díját nem tartalmazza. A vizsgákat az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi. A vizsgára a résztvevőink önállóan tudnak a hatóságnál jelentkezni a dokumentumtárból letölthető jelentkezési lappal. A jelentkezéshez mellékelni kell az általunk kiállított adatlapot és a vizsgadíj (43.000 forint + a vizsga tábor díja) átutalását igazoló banki bizonylatot, valamint a végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát. Igény esetén a jelentkezésben segítünk.

Az életmód-tanácsadó és terapeuta képzés elvégzésekor a résztvevők az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta, a fitoterapeuta és az életmód-tanácsadó és terapeuta vizsgára való jelentkezéshez szükséges adatlapot is megkapják.

A sikeres vizsgázást ingyenes vizsgafelkészítő foglalkozásokkal támogatjuk, amin bárki részt vehet előzetes regisztráció nélkül (bővebb információ).

A képzés tananyagegységei:
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta modul:
1. Az alternatív mozgás- és masszázsterápia története és filozófiai háttere, általános szakmai ismeretek (5 óra)
2. A mozgásterápiák és masszázsterápiák élettani hatásai, anamnézis és klinikum (8 óra)
3. Mikrorendszerek, a kínai és indiai módszerek hátterében álló fogalmak (5 óra)
4. Mozgásterápiák, masszázsterápiák és légzésterápiák, tudatállapot változással járó módszerek (20 óra)
5. Pszichológiai, pedagógiai, jogi és etikai alapismeretek, dokumentáció és menedzsment (2 óra)
6. A shiatsu alapkezelés elmélete és gyakorlata (24 óra)
7. Az alternatív mozgás- és masszázsterápia módszereinek bemutatása, do-in alapismeretek és gyakorlat (16 óra)
8. Mozgás- és masszázs bemutató, légzésgyakorlatok és meditáció (16 óra)
Fitoterapeuta modul:
1. A gyógynövényekről általában, a fitoterápia története (3 óra)
2. A gyógynövények és készítményeik hatóanyag szerinti felosztása (5 óra)
3. Gyógynövények, javallataik, mellékhatásaik és alkalmazási módjaik, receptúraképzés (18 óra)
4. Az illóolajak és apiterápiás termékek ismerete és hatásaik (8 óra)
5. A fitoterápiás módszerek alkalmazása az egyes betegségeknél, klinikum és anamnézis (6 óra)
6. Gyógynövények felismerése és alkalmazásuk a gyakorlatban (8 óra)
7. Fitoterápiás, aromaterápiás és apiterápiás készítmények előállítása (8 óra)
Életmód-tanácsadási ismeretek modul:
1. Az életmód-tanácsadás alapfogalmai, valamint jogi és etikai ismeretei (9 óra)
2. Pszichológiai alapismeretek és módszerek az életmód-tanácsadásban (5 óra)
3. Életkori és szociológiai csoportok a terápiában (5 óra)
4. Betegségcsoportok, egyes betegségek kezelése, problémák megoldása (6 óra)
5. Pedagógiai és andragógiai módszerek, segítés (5 óra)
6. Életmódtábor speciális csoportok részére, vizsgatábor tervezés (5 óra)
7. Előadás tervezés, anamnézis készítés, rekreáció (5 óra)
8. A bemutatkozás és az előadások gyakorlása (6 óra)
9. Csoportfoglalkozások, mozgásgyakorlatok, relaxáció vezetése (11 óra)
10. Betegségek kezelése (4 óra)
11. Életmódtábor tervezés (3 óra)

A vizsgára jelentkezés előfeltételei:
- *felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél (kizárólag egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai vagy agrártudományi szakirány elfogadott)
- sikeres egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul vizsga
- igazolt szakmai gyakorlat (2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben, 1 hét alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett, 4 hét életmódtábor-asszisztálás képzett életmód-tanácsadó mellett és 2 hét életmód-tanácsadó rendelőben és életmód klubban)
- „Megélt gyökeres életmódváltás legalább egyéves saját élményű tapasztalat” című esettanulmány készítése

A képzés ajánlott tankönyvei:
Alternatív mozgás- és masszázsterápia - szerző: Sárai Gábor, kiadás éve: 2008, ára: 2.923 Ft,
Fitoterápia - szerző: Mester Ildikó, kiadás éve: 2010, ingyenesen letölthető a dokumentumtárból,
Gyógynövények hatásai és energetikája - szerző: Dr. Joós Károly, kiadás éve: 2019, ingyenesen letölthető: innen vagy a dokumentumtárból,
Szemelvények a fitofarmakológia és fitoterápia tárgyköréből - szerző: Dr. Juhász Béla, kiadás éve: 2011, ingyenesen letölthető: innen vagy a dokumentumtárból,
Természetes házipatika - szerző: Stacey Dugliss-Wesselman, kiadás éve: 2014, ára: 2.392 Ft,
Pszichológia - szerzők: Atkinson és Hilgard, kiadás éve: 2005, ára: 4.450 Ft,
A felnőttképzés tudománya (Bevezetés az andragógiába) - szerző: Dr. Zrinszky László, kiadás éve: 1995, használtan beszerezhető,
A társas érintkezés pszichológiája - szerző: Forgács József, kiadás éve: 2019, használtan beszerezhető,
A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei - szerző: Dr. Buda Béla, kiadás éve: 1986, ára: 2.210 Ft,
Delfi örökösei (Önismereti csoportok- elmélet, módszer, gyakorlatok) - szerző: Rudas János, kiadás éve: 2016, ára: 3.800 Ft,
Természetgyógyászati alapismeretek (Tananyag a középfokú természetgyógyászati vizsgára készülőknek) - főszerkesztő: Dr. Tamasi József, kiadás éve: 2017, ára: 14.980 Ft,
Természetgyógyászati alapismeretek (Jegyzet a középfokú természetgyógyászati oktatás és vizsgáztatás számára) - szerkesztő: Dr. Tamasi József, kiadás éve: 2000, használtan beszerezhető,
Természetgyógyászati alapismeretek Jegyzetkiegészítés - szerkesztő: Dr. Sarkadi Ádám, kiadás éve: 2000, használtan beszerezhető,
Természetgyógyászat dióhéjban - szerző: Dr. Sarkadi Ádám, kiadás éve: 2002, használtan beszerezhető.

A képzés oktatói:
Aradi Ágnes, Dr. Rodák Margit és egyéb meghívott oktatók (bővebb információ).

A képzéseink online konzultációs foglalkozásain készült videofelvételek a résztvevők számára elérhetőek és öt évig visszanézhetőek. A tanfolyam személyes részvételű foglalkozásain videofelvételek nem készülnek. A képzéseink öt éven belül korlátlan számban ingyenesen ismételhetőek. Az életmódtáborok ismétlése féláron lehetséges. Az ingyenes ismétlés előzetes regisztrációhoz kötött.

Képzési program:
A képzés megnevezése: életmód-tanácsadó és terapeuta képzés.
A weboldalt üzemelteti: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Kft.
A képzés felnőttképző szolgáltatója: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Kft.
A képzés során megszerezhető kompetencia, a képzés célja: a képzés tananyagegységeinek elsajátítása és az életmód-tanácsadó és terapeuta szakmai vizsgán való sikeres részvétel.
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei és a képzés célcsoportja: az ÁSZF 4. és 8. pontjai szerint.
A tervezett képzési idő: legalább 4 hónap a képzési naptár szerint.
A képzés tananyagegységeinek célja: az adott szakterület szabályrendszerének és módszereinek megismerése.
A képzés tananyagegységeinek tartalma: a képzés tankönyve és ajánlott irodalma szerinti tartalom.
A tananyagegységek megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek és munkaformák: a képzés elméleti része online videokonferencia szoftveren keresztül történő konzultáció a szakmai előadást és interaktív elemeket (kérdések és válaszok, valamint kisebb feladatok) váltogató formában, míg a gyakorlati rész kontaktórák formájában valósul meg.
A jelentkezők előzetesen megszerzett tudásának beszámítása: aki más képzőhelyen elvégezte korábban az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta vagy a fitoterapeuta képzést és ezt az info@termeszetgyogyaszoktatas.hu E-mail címre küldött dokumentummal igazolja, az adott modul árából 50% engedményt kap. A tematikus életmódtáborok díjára nem vonatkozik a kedvezmény.
A képzésen résztvevők teljesítményét nem értékeljük.
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: az ÁSZF 11. pontja szerint. A kontaktórákon 48 óra részvétel kötelező.
A maximális csoportlétszám: 30 fő.
A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: az ÁSZF 4. és 6. pontjai szerint.

Kedvezményes képzési csomag

A képzés szakmai tartalma

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok

Személyes élmény a tanulás

  1. Személyes részvétel az online órákon - A legtöbb elméleti képzésünket korszerű formában, online közvetítjük Zoom alkalmazás használatával. Így bárki részt vehet azokon anélkül, hogy a képzés helyszínére kéne utaznia, illetve később is megnézheti az online órákról készült videókat. Viszont aki szeretne ezeken az órákon személyesen is részt venni, annak biztosítjuk ezt a lehetőséget előzetes egyeztetést követően. Minden online közvetített foglalkozásunk élő konzultáció. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk.
  2. Személyes gyakorlati oktatás - Gyakorlati képzéseinket a legtöbb esetben személyes részvétellel tartjuk meg. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így van bőven alkalom a tanultak gyakorlására. Az életmódtáborok ismétlése féláron lehetséges.
  3. Személyre szabott tematika - Akár online, akár személyesen tartjuk a foglalkozást, minden esetben a résztvevők igényei határozzák meg az órák pontos menetét. Az aktuális tematikán belül az egyéni tudásszint, valamint a feltett kérdések alapján történik a téma kifejtése. Kérésre a korábbi tananyagot is felelevenítjük, hogy segítsük a szükséges tudásanyag készség szintre jutását. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így az utólag felmerülő kérdéseket is van alkalom megvitatni.

Milyen képzéseket kell elvégeznem, ha természetgyógyász szeretnék lenni?

Címünk

3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.