Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltató adatai:
Név: Aradi Ágnes egyéni vállalkozó
Székhely: 3388 Poroszló, Rákóczi út 25.
Nyitvatartás: a személyes ügyfélszolgálat előzetes egyeztetés szerint működik
E-mail: info@termeszetgyogyaszoktatas.hu
Telefon: +36304544979
A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: mindennap 8-19 óráig
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700282-72261349-51100005 / HU98 1070 0282 7226 1349 5110 0005
Adószám: 56509241-1-30 
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 55162577
Egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001452
Felnőttképzési nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Kamarai tagság: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Weboldal: https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu
Tárhelyszolgáltató: Varga Sándor (info@vargasandor.hu)
A weboldalt üzemelteti: Aradi Ágnes egyéni vállalkozó 
Az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) elérhetősége: https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/aszf.html

2. Jogszabályi háttér:
11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény a számvitelről 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. Felügyeleti szervek:
Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., telefon: +3612109721, +3612109722, E-mail: felnottkepzes@pest.gov.hu)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága (cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 3-4., telefon: +3636522600, E-mail: hevesavig@nav.gov.hu)

4. A képzésen résztvevőkre vonatkozó feltételek:
Képzéseinkre kizárólag középiskolai végzettséggel rendelkező magánszemélyek jelentkezhetnek. A tanfolyamokra jelentkező magánszemélyek fogyasztónak minősülnek. A képzésre jelentkezés feltételeként ugyanakkor a szolgáltató nem köti ki az állami vizsgára való jelentkezési feltételeknek való megfelelést. A képzésen résztvevők felelőssége a képzési folyamat megszervezése, amiben kérésre szakértő segítséget nyújtunk.
A képzésre jelentkezők előzetes tudását a szolgáltató nem vizsgálja, viszont a képzés során a képzésen résztvevők aktuális tudásszintjét a visszajelzések alapján figyelembe veszi és a felkészítés tematikáját folyamatosan ehhez igazítja.
Az egészségügyi modulvizsga és az egészségügyi alapmodul vizsgára felkészítő tanfolyam alól felmentés jár abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az ÁEEK EFF által vezetett Alapnyilvántartásban (ANYI), mint közhiteles hatósági nyilvántartásban szerepel. Ezen feltétel fennállásának ellenőrzése a képzésen résztvevő felelőssége, módja pedig a https://kereso.enkk.hu/ adatbázisban való keresés. Bővebb információért a https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/alapnyilvantartas/elerhetosegek oldalon található elérhetőségeken lehet a hatóságnál érdeklődni.

5. A képzésen résztvevők jogai:
A felnőttképzési szerződés létrejöttét követően a résztvevőknek joga van a szolgáltató 6. és 7. pontban megjelölt szolgáltatásainak, valamint a képzéseket kiegészítő egyéb szolgáltatásoknak az igénybevételére a képzési díj megfizetését követő 5 éven belül.

6. A szolgáltatás leírása:
A szolgáltató az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) által szervezett és a "11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről" által szabályozott természetgyógyászati vizsgákra történő felkészítéssel foglalkozik.
A képzések megszervezésének és a jelentkezések fogadásának módja a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu internetes oldal használatával valósul meg.
Az oldalon belül az egyes tanfolyamok oldalain található űrlap kitöltésével lehet a képzéseinkre jelentkezni. Az űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével fejezi ki a jelentkező a szerződéskötési szándékát, amelyet a tanfolyam díjának a megfizetésével véglegesít.
Az oktatási tevékenység az elméleti képzések esetében Zoom alkalmazás használatával online történik. Az elméleti foglalkozásokon egy oktató vesz részt. Az elméleti képzés során rövidebb előadások és interaktív foglalkozások (jellemzően kérdések és válaszok) váltogatják egymást.
A gyakorlati oktatásokat személyesen tartjuk meg a meghirdetett képzések leírásában található településen. A gyakorlati foglalkozások pontos helyszínét és a közreműködő oktatók számát a szolgáltató a jelentkezők számának függvényében határozza meg. 
A szolgáltató elkötelezett a felnőttképzési tevékenység szakszerű ellátásában, ezért minden foglalkozás igazodik a képzés általános tartalmához és az adott foglalkozásra ütemezett konkrét tematikához, ugyanakkor a képzésen résztvevők személyes felkészültségéhez és igényeihez is.

7. Kiegészítő szolgáltatások:
A képzéseinkre történő jelentkezéssel és a képzési díj megfizetésével a képzésen résztvevő személyek lehetőséget kapnak térítésmentesen részt venni a szolgáltató azonos témájú jövőbeni képzésein a jelentkezéstől számított 5 éven belül, mennyiségi korlátozás nélkül.
A képzésekhez kapcsolódó esetleges szállás és étkezés díjára a térítésmentesség nem terjed ki.
Az ismétlésre a szolgáltató a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu weboldalon található képzési naptárban (meghirdetett képzéseink) szereplő időpontokban biztosít lehetőséget.
A tanfolyamokon való ismételt részvétel minden esetben előzetes egyeztetéshez kötött.
A foglalkozásokon készült hang- és képfelvételek megtekintését a szolgáltató szintén díjmentesen lehetővé teszi (a képzésre történő jelentkezéstől és a képzés díjának megfizetésétől számított 5 éven belül) azon személyeknek, akik az adott képzésen részt vettek vagy részvételüket előzetesen jelezték.

8. A felnőttképzési szerződés létrejötte:
A szerződés magyar nyelven jön létre az 1. pontban megjelölt szolgáltató és egy magyar állampolgársággal rendelkező magánszemély között.
A képzésre jelentkező és az 1. pontban megjelölt szolgáltató között felnőttképzési szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint az alábbi módon.
A https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó oldalakon található űrlapok kitöltésével lehet a képzéseinkre jelentkezni. Az űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével a jelentkező határozottan kifejezi a szerződéskötési szándékát, amelyet a tanfolyam díjának a megfizetésével véglegesít.
A felnőttképzési szerződés ebben az esetben a szolgáltató külön visszaigazolása nélkül elektronikus úton létrejön az űrlap kitöltését és a tanfolyami díj befizetését követő 3. napon. Ezen időszakon belül a jelentkezőnek lehetősége van a szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein jelezni az esetleges adatbeviteli hibák kijavítására utaló szándékát, és ebben az esetben a felek kölcsönös nyilatkozata szerint ez a bejelentés a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőző kijavításnak minősül. Amennyiben a szolgáltató a szerződéskötést elutasítja, arról szintén ezen időszakon belül tájékoztatja a tanfolyamra jelentkezőt.
A tanfolyamainkra legkésőbb a tanfolyam első napját megelőző 3. napon lehet jelentkezni ahhoz, hogy a szerződés ilyen módon, elektronikus úton létrejöhessen.
Az így létrejött elektronikus úton létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül a Ptk. XVI. Fejezete szerint. A jelentkezési űrlap adatairól készült E-mail kivonat a hozzá csatolt és aktuális ÁSZF E-mail melléklettel együttesen alkotják az elektronikus úton létrejött szerződést. Ezeket a dokumentumokat a szolgáltató tárolja és kérésre a képzésen résztvevő részére másolatban megküldi.
A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező vállalja a felelősséget az abban szereplő adatok valódiságáért és hitelességéért. A hibák kijavításának eszköze a jognyilatkozat megtétele előtt a jelentkező részéről történő átolvasás és kijavítás. Amennyiben valamely mező kitöltése hibásan történt meg, a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hibás adatot mielőbb kijavítsák bármikor a szerződés ideje alatt. A jóhiszemű adat tévesztés a felek kölcsönös szándéka szerint nem minősül szerződésszegésnek. A hibás adatok kijavítására és a megváltozott adatok rögzítésére irányuló kommunikáció a szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein, valamint a tanfolyamon résztvevő általa megadott elérhetőségein történik észszerű és praktikus határidőn belül.
Létrejöhet a felnőttképzési szerződés a jelen ÁSZF-től eltérő feltételek szerint is, amennyiben erre vonatkozóan a felek írásban megállapodnak. Ebben az esetben elektronikus úton nem jöhet létre a szerződés. Az írásbeli megállapodás történhet E-mail-ben is. 
Amennyiben a képzésen résztvevő magyar állampolgársággal nem rendelkezik vagy a szerződő nem magánszemély, abban az esetben a felnőttképzési szerződés elektronikus úton nem, hanem kizárólag írásban jöhet létre. A képzésen résztvevő személyek az utóbbi esetben is magánszemélyek.

9. A képzés díja: 
A tanfolyamok díját a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó oldalakon tüntetjük fel. A képzés díja minden esetben előre fizetendő banki átutalással. Amennyiben erre a szolgáltató a jelentkezéskor módot biztosít, bankkártyás fizetés is lehetséges. Készpénzes fizetésre kizárólag bankfiókban történő befizetéssel van lehetőség a szolgáltató 1. pontban megjelölt bankszámlaszámára. A szolgáltató a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatások díjáról minden esetben elektronikus vagy elektronikus úton továbbított számlát állít ki. A jelentkezők ezt elfogadják és a jelentkezésükkel hozzájárulnak a számla kiállításához, az elektronikus (E-mail útján történő) számla továbbításhoz, illetve hozzájárulnak a számlázáshoz szükséges adataik kezeléséhez a 16. pont szerint.

10. Elállási és felmondási jog, a szerződés megszűnése:
A tanfolyamainkra jelentkezőt 14 napos elállási jog illeti meg, amellyel a szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére történő egyértelmű írásos nyilatkozatával élhet. Ebben az esetben a teljes tanfolyami díj visszajár a jelentkező részére. Amennyiben az elállási jog bejelentésének időpontjában a tanfolyam már elkezdődött, abban az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a tanfolyamból hátralévő óraszámra vonatkozóan.
A képzésen részt vevőt indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, amelyet írásban tud bejelenteni a szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikén. Ebben az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a tanfolyamból hátralévő óraszámra vonatkozóan.
A szolgáltatót az alábbi módon illeti meg a felmondási jog. Amennyiben a képzésen résztvevő az ÁSZF valamely pontját (különös tekintettel a 12. pontra) megszegi, a szolgáltató figyelmeztetheti a résztvevőt arra, hogy élni kíván a felmondási jogával. Abban az esetben, ha a figyelmeztetést követően a szerződésszegés megismétlődik, a szolgáltató élhet a felmondási jogával. Ebben az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a tanfolyamból hátralévő óraszámra vonatkozóan.
A szerződés a 7. pontban leírt szolgáltatások rendelkezésre állása okán a létrejöttétől számított 5 évig van érvényben függetlenül attól, hogy elektronikus úton jött-e létre.
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 7. A felnőttképzési jogviszony 13/A. § szerint:
(1) A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
(2) A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

11. A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei:
A tanfolyamaink elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben tanúsítványt, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére adatlapot állítunk ki a 2. pontban megnevezett jogszabályok értelmében.
A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei az alábbiak.
A felnőttképzési szerződés létre kell, hogy jöjjön a 8. pontban megjelölt módon.
A képzésen résztvevő az óraszámok tekintetében legalább 90%-os részvétellel jelen kell, hogy legyen a tanfolyam gyakorlati részén. Ennek hiányában a résztvevőnek lehetősége van egy későbbi tanfolyamon ismétlés keretében teljesíteni a 90%-os részvételi arányt.
Az online elméleti foglalkozásokon való részvétel nem kötelező, mivel az azokon készült videófelvétel később is megtekinthető. A tanfolyam elméleti részén való felkészülésért emiatt a résztvevő felel.

12. A résztvevők magatartására vonatkozó szabályok:
Mind a képzéseken résztvevők, mind a képzések oktatóira ugyanazok a magatartási szabályok vonatkoznak, közöttük ebből a szempontból különbséget nem teszünk. 
A képzéseink oktatóinak joguk van továbbá a résztvevőket moderálni, a magatartási szabályok betartására kérni, illetve szükség esetén utasítani vagy a foglalkozáson való részvételtől eltiltani. A vezető oktatónak ugyanilyen jogai vannak a többi oktatóval szemben.
A képzések szervezésével és minden egyéb kapcsolódó kommunikációval és tevékenységgel kapcsolatosan ugyanezen magatartási szabályok alkalmazása az elvárt, ésszerű és életszerű kereteken belül.
Elvárt minden résztvevőtől, hogy minden más személlyel tisztelettudóan és egyenrangúan kommunikáljon. A gyűlöletkeltés és a megalázás bármilyen formái, bármilyen okból vagy akár ok nélkül is tiltottak a foglalkozásainkon.
Mindenki, aki a képzéseinken részt vesz (beleértve az oktatókat is) külön elfogadja, hogy a barátságos és hatékony légkör megteremtése és fenntartása érdekében a szolgáltató elkötelezett az általános tegeződés mellett. Ezért a tegeződés szabályait a képzéseinken mindenki kifejezetten elfogadja és alkalmazza.

13. A szolgáltató magatartására vonatkozó szabályok:
A szolgáltató értelemszerűen kötelezőnek fogadja el magára és alkalmazottjaira, valamint alvállalkozóira a 12. pontban leírt magatartási szabályokat. Kötelezettséget vállal a foglalkozások ezen elvek szerinti moderálására és a biztonságos és támogató légkör megteremtésére.
Ugyanakkor a szolgáltató kijelenti, hogy a tanfolyamok tartalmazhatnak a nyugalom megzavarására alkalmas módszereket és eljárásokat, amelyeket kizárólag az aktuális résztvevők beleegyezésével alkalmazhat. A tanfolyamok célja a kompetencia fejlesztés és a résztvevők támogatása az elhagyni vagy megváltoztatni kívánt megszokások háttérbe szorításában. Viszont az ezekre irányuló módszerek is kizárólag a résztvevők beleegyezésével alkalmazhatók.
A szolgáltató által kötelezően vállalt magatartási szabályok jelen ÁSZF-ben vannak rögzítve.

14. Panaszkezelés:
A képzéseinken résztvevők az 1. pontban megjelölt módokon és elérhetőségeken tehetnek észrevételt vagy panaszt. Az írásos panaszokra legfeljebb 30 napon belül válaszolunk.
A fogyasztónak lehetősége van az Európai Bizottság "Online vitarendezés" szolgáltatásának igénybe vételére, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show oldalon elérhető.

15. Szerzői jogi nyilatkozat:
A https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/ internetes oldalon és aloldalain található tartalom jelentős része szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalmi elemekről a szolgáltató az 1. pontban megjelölt elérhetőségein tud írásos kérésre tájékoztatást adni a kérdéses tartalmi elem egyenkénti felsorolását követően, 30 napon belül írásban. Ennek hiányában a teljes tartalom szerzői jogi védelem alatt állónak tekintendő.
Tilos a weboldal bármely elemének kereskedelmi célú felhasználása a szolgáltató írásbeli engedélye nélkül. A nem kereskedelmi célú felhasználás kizárólag a pontos forrás megjelölésével történhet meg.
A weboldal tartalmán fellelhető esetleges hibák kijavítására a szolgáltató elkötelezett. A hibák feltárására vonatkozó tájékoztatásokat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken lehet megtenni.

16. Adatkezelési tájékoztató:
A szolgáltató a képzésekre jelentkezők és a képzéseken résztvevők adatait tárolja.
Az adatokhoz az 1. pontban megjelölt, a weboldat üzemeltető és tárhelyszolgáltató személyek férhetnek hozzá.
Az adatok tárolásának célja a 6. és 7. pontban leírt szolgáltatások, valamint a 8., 10., 11. és 14. pontban leírt eljárások folyamatának a biztosítása.
A felnőttképzési szerződés ideje alatt (vagyis 5 éven át) őrzi a szolgáltató a jelentkezési űrlapon a jelentkező által megadott és a későbbi kommunikáció során kiegészített személyes adatait.
A 6. és 7. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtását nem megakadályozó adattörlésre vonatkozó kéréssel élhet a jelentkező a jelentkezési űrlap kitöltését követő 1 év után.
A 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2) értelmében a jelentkezési űrlap kivonatát és az aktuális ÁSZF másolatát mint számviteli bizonylatokat a szolgáltató 8 évig köteles őrizni. A képzésen részt vevő külön kérheti a jelentkezési űrlap kitöltését követő 1 év után, hogy a jelentkezési űrlap kivonata, mint számviteli bizonylat kerüljön elektronikusan törlésre és kinyomtatást követően a számlán szereplő adatokon kívül minden egyéb adat legyen a papír alapú dokumentumon eltakarva, vissza nem állítható formában.
A 6. pontban leírt szolgáltatások nyújtása során a szolgáltató az elméleti és gyakorlati foglalkozásokról hang- és képfelvételeket (álló- és mozgóképet egyaránt) készít a 7. pontban leírt szolgáltatások teljesítésének biztosítására. A jelentkezők a jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak a felvételek elkészítéséhez és 5 éven át történő kezeléséhez.
A felvételekhez az adott foglalkozáson résztvevő és a foglalkozáson való részvételét előzetesen bejelentő személyek férhetnek hozzá a szerződés ideje alatt.
A hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy az 1. pontban megjelölt szolgáltatótól marketing célú küldemények érkezzenek a megadott E-mail címére. Ezt a nyilatkozatát bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén. A leiratkozásra vonatkozó kérelmet a szolgáltató 3 napon belül köteles teljesíteni.
Semmilyen adatot nem adunk ki harmadik félnek marketing célú megkeresések indításának a céljából.
Amennyiben az ÁSZF 6. és 7. pontjában leírt szolgáltatások, valamint a 8., 10., 11. és 14. pontban leírt eljárások szükségessé teszik a harmadik fél felé történő adatszolgáltatást, arról a szolgáltató az ÁSZF-ben tájékoztatást nyújt.
A hatóságok felé történő adatszolgáltatásokról a szolgáltató külön tájékoztatást nem ad.
Bárki, aki a weboldalt használja, magára nézve kötelezőnek tekinti jelen ÁSZF-ben és és azon belül az ÁSZF 16. pontját képező adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

A weboldalon minden tanfolyam tájékoztató oldalán található egy jelentkezési űrlap.
A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező az alábbi adatokat kell, hogy megadja. Ezen adatok kezelését végzi a szolgáltató a 16. pontban leírtak szerint.
Vezetéknév*, keresztnév*, születési név*, neme*, anyja neve*, születési hely*, születési idő*, adóazonosító jel*, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adóazonosító jele felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe történő továbbítását a jelentkező megtiltja*.
Számlázási cím, azon belül nyilatkozat arról, hogy a jelentkező külföldi személy-e, számlázási név, adószám (kötelező, amennyiben a szerződő nem magánszemély vagy külföldi), ország (amennyiben külföldi), irányítószám*, település*, kerület, közterület neve*, közterület jellege*, házszám*, épület, lépcsőház, szint és ajtó.
Lakcím (amennyiben a számlázási címtől eltérő), azon belül irányítószám, település, közterület neve, jellege és házszám.
E-mail cím*, E-mail cím számlaküldéshez (amennyiben eltérő), nyilatkozat arról, hogy a jelentkező az E-mail címe felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe történő továbbítását megtiltja, mobiltelefonszám (+36 formátumban)*, egyéb telefonszám, oktatási azonosító, nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a személyes adatai felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe történő továbbítását megtiltja (kizárólag az oktatási azonosító megadásakor választható) és legmagasabb iskolai végzettség (5 lehetőség közül kiválasztható)*.
A jelentkező által választott képzés vagy képzések ideje (több lehetőségből kiválasztható) és megjegyzés.
Továbbá két nyilatkozat:
"Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek."
"Jelentkezem a __ órás __________________ képzésre, elfogadom az ÁSZF-et és kérem a felnőttképzési szerződés létrehozását. Kérem a fenti adatok alapján elektronikus számla kiállítását a _____ forintos képzési díjról és megküldését az E-mail címemre." 
A * jellel megjelölt mezők kitöltése kötelező.
A "Jelentkezem" gomb megnyomásával a jelentkező az adatokat elküldi és a jelentkezést elvégzi.

A weboldal oldalainak az alján található "Hírlevél" felirat alatti mezőbe írva a feliratkozó E-mail címét, a "Feliratkozom" gombot megnyomva tud a feliratkozó a hírlevélre feliratkozni.

17. Hatályba lépés:
Az ÁSZF jelenlegi verziója 2020. október 21-én lépett hatályba.Személyes ügyfélszolgálat: 
3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36304544979 (mindennap 8-19 óráig)

E-mail cím:
info@termeszetgyogyaszoktatas.hu

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.