Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta szakmai képzés

Az alternatív mozgás- és masszázsterápia alapfeltevése, hogy az ember egységes rendszer, amiben test, lélek és tudat nem választható szét. Bármelyikben is keletkezik rendellenesség, az a harmónia felborulásához és betegséghez vezethet. Ez alapján akármelyiket kezelem, az egészre vagyok hatással. Másik alapeleme, hogy mozgással, mozgatással vagy pszichogén módszerekkel beindíthatók az öngyógyító mechanizmusok. Módszerek széles körét gyűjti össze.

Induló képzéseink

Kezdete

Vége

Díja

Elmélet

Gyakorlat

2023. 10. 16.

2023. 11. 1.

94.900 forint

Online 40 óra

Poroszlón 16 óra

2024. 5. 24.

2024. 6. 10.

104.900 forint

Online 40 óra

Poroszlón 16 óra

Ezt a szakmát azoknak ajánljuk, akik főleg egészségmegőrzés vagy betegségmegelőzés céljából egyéni vagy csoportos mozgás oktatással vagy mozgatással (masszázzsal) szeretnének foglalkozni. A képzés elvégeztét és a sikeres vizsgát követően lehetővé válik a beteg emberekkel történő munka is terápiás céllal.

Az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta (AMM) képzésnek két része van. A 40 órás elméleti képzés online konzultációk formájában kerül megtartásra Zoom alkalmazás használatával, 8 alkalommal hétfői, szerdai és pénteki napokon 16 órától 20 óráig a képzési naptár szerint. A 2 napos (16 órás) gyakorlati kontaktórás oktatás helyszíne: 3388 Poroszló, Rákóczi út 25. A foglalkozások mindkét nap 9 órától 17 óráig tartanak a képzési naptár szerint. A gyakorlati képzés célja a vizsgán bemutatható mozgás- és masszázsgyakorlatok megismerése. A sikeres vizsgázáshoz további gyakorlati ismeretek, valamint otthoni gyakorlás is szükséges.

A képzés ideje 1 hónap a képzési naptár szerint. A képzés összesen 56 óra foglalkozást tartalmaz.

A képzés díja 94.900 forinttól indul. A pontos árat a képzés időpontja mellett tüntetjük fel. Részletfizetés esetén a jelentkezést követő három napon belül 10.000 forint előleget kell fizetni, majd a képzés kezdő napját megelőző napig a fennmaradó képzési díj egyik fele, a tervezett befejező napot megelőző napig pedig a díj másik fele esedékes. Egyösszegű előre fizetés esetén a fizetési határidő három nap. A fizetés átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy banki befizetéssel történhet. A képzésre való jelentkezés a képzési díj vagy előleg megfizetésével válik érvényessé. A jelentkezés elküldésével a képzésen résztvevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket.

A budapesti személyes részvételű alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzésünkről bővebb információ itt található.

A vizsgán bemutatható mozgásgyakorlatok: csikung, tajcsicsuan, do-in, waitankung és jóga.
A vizsgán bemutatható masszázsformák: thai masszázs, yumeiho, shiatsu és do-in.
Sokan a meglévő ismereteikre építenek, viszont amennyiben nálunk szeretne a vizsga gyakorlati bemutató részére felkészülni, kétféle ötnapos tematikus életmódtáborban biztosítunk erre lehetőséget:
Shiatsu és do-in alapismeretek életmódtábor
- Thai masszázs és jóga alapismeretek életmódtábor
Az életmódtáborok díja 114.900 forinttól indul. A pontos árat a tábor időpontja mellett tüntetjük fel. Az 5 napos bentlakásos tematikus életmódtáborok helyszíne Poroszló és 40 óra személyes gyakorlati foglalkozást tartalmaznak, első nap 10-17 óráig, második-negyedik napon 8-17 óráig, utolsó nap pedig 8-14 óráig a képzési naptár szerint. Bővebb információ itt található.

A képzés egyben az életmód-tanácsadó és terapeuta képzés egyik modulja, amely a fitoterapeuta képzéssel és az életmód-tanácsadási ismeretek képzéssel kiegészítve feljogosít az életmód-tanácsadó és terapeuta vizsgára jelentkezésre, amennyiben a jelentkezés többi feltétele is teljesül. Bővebb információ itt található.

A képzés díja a tankönyvek árát és a vizsga díját nem tartalmazza. A vizsgákat az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi. A vizsgára a résztvevőink önállóan tudnak a hatóságnál jelentkezni a dokumentumtárból letölthető jelentkezési lappal. A jelentkezéshez mellékelni kell az általunk kiállított adatlapot és az 50.000 forintos vizsgadíj átutalását igazoló banki bizonylatot, valamint a végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát. Igény esetén a jelentkezésben segítünk.

A sikeres vizsgázást ingyenes vizsgafelkészítő foglalkozásokkal támogatjuk, amin bárki részt vehet előzetes regisztráció nélkül (bővebb információ).

A képzés tananyagegységei:
Elméleti tananyag:
1. Az alternatív mozgás- és masszázsterápia története és filozófiai háttere, általános szakmai ismeretek (5 óra)
2. A masszázsterápiák élettani hatásai (3 óra)
3. A mozgásterápiák élettani hatásai (2 óra)
4. Mikrorendszerek, a kínai és indiai módszerek hátterében álló fogalmak (5 óra)
5. Masszázsterápiák (5 óra)
6. Mozgásterápiák (5 óra)
7. Légzésterápiák (5 óra)
8. Tudatállapot változással járó módszerek (5 óra)
9. Alkalmazás, anamnézis és klinikum (3 óra)
10. Pszichológiai, pedagógiai, jogi és etikai alapismeretek, dokumentáció és menedzsment (2 óra)
Gyakorlati tananyag:
1. Mozgásgyakorlatok bemutatása (5 óra)
2. Masszázs bemutatók (8 óra)
3. Légzésgyakorlatok és meditáció (3 óra)

A vizsgára jelentkezés előfeltételei:
- középiskolai végzettség (gimnázium, szakgimnázium)
- sikeres egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul vizsga
- igazolt szakmai gyakorlat (2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben, 1 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben vagy akupunktúrás orvosi rendelőben, 2 hét gyógytornász mellett és 50 óra valamely alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett)

A képzés ajánlott tankönyvei:
Alternatív mozgás- és masszázsterápia - szerző: Sárai Gábor, kiadás éve: 2008, ára: 2.923 Ft,
Természetgyógyászati alapismeretek (Tananyag a középfokú természetgyógyászati vizsgára készülőknek) - főszerkesztő: Dr. Tamasi József, kiadás éve: 2017, ára: 14.980 Ft,
Természetgyógyászati alapismeretek (Jegyzet a középfokú természetgyógyászati oktatás és vizsgáztatás számára) - szerkesztő: Dr. Tamasi József, kiadás éve: 2000, használtan beszerezhető,
Természetgyógyászati alapismeretek Jegyzetkiegészítés - szerkesztő: Dr. Sarkadi Ádám, kiadás éve: 2000, használtan beszerezhető,
Természetgyógyászat dióhéjban - szerző: Dr. Sarkadi Ádám, kiadás éve: 2002, használtan beszerezhető.

A képzés oktatói:
Aradi Ágnes és egyéb meghívott oktatók (bővebb információ).

A képzéseink online konzultációs foglalkozásain készült videofelvételek a résztvevők számára elérhetőek és öt évig visszanézhetőek. A tanfolyam személyes részvételű foglalkozásain videofelvételek nem készülnek. A képzéseink öt éven belül korlátlan számban ingyenesen ismételhetőek. Az életmódtáborok ismétlése féláron lehetséges. Az ingyenes ismétlés előzetes regisztrációhoz kötött.

Képzési program:
A képzés megnevezése: alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzés.
A weboldalt üzemelteti: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Kft.
A képzés felnőttképző szolgáltatója: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Kft.
A képzés során megszerezhető kompetencia, a képzés célja: a képzés tananyagegységeinek elsajátítása és az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta szakmai vizsgán való sikeres részvétel.
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei és a képzés célcsoportja: az ÁSZF 4. és 8. pontjai szerint.
A tervezett képzési idő: 1 hónap a képzési naptár szerint.
A képzés tananyagegységeinek célja: az adott szakterület szabályrendszerének és módszereinek megismerése.
A képzés tananyagegységeinek tartalma: a képzés tankönyve és ajánlott irodalma szerinti tartalom.
A tananyagegységek megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek és munkaformák: a képzés elméleti része online videokonferencia szoftveren keresztül történő konzultáció a szakmai előadást és interaktív elemeket (kérdések és válaszok, valamint kisebb feladatok) váltogató formában, míg a gyakorlati rész kontaktórák formájában valósul meg.
A jelentkezők előzetesen megszerzett tudását nem számítjuk be.
A képzésen résztvevők teljesítményét nem értékeljük.
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: az ÁSZF 11. pontja szerint. A kontaktórákon 14 óra részvétel kötelező.
A maximális csoportlétszám: 30 fő.
A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: az ÁSZF 4. és 6. pontjai szerint.

Kedvezményes képzési csomag

A képzés szakmai tartalma

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok

Személyes élmény a tanulás

  1. Személyes részvétel az online órákon - A legtöbb elméleti képzésünket korszerű formában, online közvetítjük Zoom alkalmazás használatával. Így bárki részt vehet azokon anélkül, hogy a képzés helyszínére kéne utaznia, illetve később is megnézheti az online órákról készült videókat. Viszont aki szeretne ezeken az órákon személyesen is részt venni, annak biztosítjuk ezt a lehetőséget előzetes egyeztetést követően. Minden online közvetített foglalkozásunk élő konzultáció. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk.
  2. Személyes gyakorlati oktatás - Gyakorlati képzéseinket a legtöbb esetben személyes részvétellel tartjuk meg. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így van bőven alkalom a tanultak gyakorlására. Az életmódtáborok ismétlése féláron lehetséges.
  3. Személyre szabott tematika - Akár online, akár személyesen tartjuk a foglalkozást, minden esetben a résztvevők igényei határozzák meg az órák pontos menetét. Az aktuális tematikán belül az egyéni tudásszint, valamint a feltett kérdések alapján történik a téma kifejtése. Kérésre a korábbi tananyagot is felelevenítjük, hogy segítsük a szükséges tudásanyag készség szintre jutását. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így az utólag felmerülő kérdéseket is van alkalom megvitatni.

Milyen képzéseket kell elvégeznem, ha természetgyógyász szeretnék lenni?

Címünk

3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.